Počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 28. 10. 2021
oblačno 15 °C 4 °C
oblačno, slabý južný vietor
vietorJ, 2.17m/s
tlak1026hPa
vlhkosť52%

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Stravovacie služby

.

.

Navigácia

Obsah

opatrenia ÚVZ platné od 01.09.2020, žiadame o zabezpečenie informovanosti obyvateľstva všetkými dostupnými prostriedkami.

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:


CESTOVANIE:


Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.


Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.


Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.


Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.

Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.


Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.


HROMADNÉ PODUJATIA/PREVÁDZKY:


Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.


Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra.“


Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.


RÚŠKA:


Rúška budú od  2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.


Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Ak však deti rúško na tvári budú v triedach akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame.“


Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.“

 

 

OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – platné od 25.marca 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23.03.2020 tieto opatrenia:

1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto
zariadeniach, ktorými sú :

a) denné stacionáre § 40 zákona
b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
c) zariadenia opatrovateľskejslužby s ambulantnou formou sociálnej služby,
d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a
h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle").
i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 

Termín: od 25.03.2020 do odvolania

 

2. Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

3. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

Termín: od 24.03.2020 do odvolania

 

4. S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

5. S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode 4) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

MIMORIADNY OZNAM
 

Obec Liptovské Revúce v súvislosti s mimoriadnymi nariadeniami vlády SR a krízového štábu SR oznamuje obyvateľom obce Liptovské Revúce nasledovné:

 • V súlade so zasadnutím Ústredného krízového štábu SR Vám zasielame mimoriadne opatrenia, ktoré sú platné od 07:00 hod 13.03.2020:

   

 • Od 16.3.2020 do 29.3.2020 je uzavretá Základná škola s Materskou školou.
 • Od 16.3.2020 nastáva aj obmedzenie činnosti obecného úradu. Pracovníci obecného úradu budú pracovať, avšak  pohyb spoluobčanov po priestoroch obecného úradu bude obmedzený. Komunikáciu odporúčame prostredníctvom mailovej pošty na adresu: obec@liptovskerevuce.sk  a v naliehavých prípadoch telefonicky cez starostu obce na telefónnom čísle 0905 237 774, alebo 0907 331 449, 044/4397 171.
 • V tejto súvislosti oznamujeme občanom obce, že je zakázané akékoľvek združovanie obyvateľstva vo väčšom počte.
 • Upozorňujeme občanov, že v prípade pohrebu v obci nariaďujeme obmedzený počet osôb v priestoroch kostola. To znamená, že počas obradov by v kostole malo byť maximálne 10-15 ľudí. Ostatní by mali  byť rozptýlení na voľnom priestranstve.
 • Zakazujú sa akékoľvek športové, kultúrne aktivity a  futbalové zápasy za účasti divákov.
 • Zavedenie hraničných kontrol, na Slovensko sa dostanú len ľudia, ktorí majú v krajine trvalý alebo prechodný pobyt. Slováci žijúci v pohraničí budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, ak denne dochádzajú za prácou.  
 • Všetky tri medzinárodné letiská – Bratislava, Košice, Poprad – budú uzavreté pre osobnú dopravu.
 •  Medzinárodná železničná a autobusová preprava sa zastaví, výnimkou je zásobovanie.

 •  Všetci ľudia prichádzajúci zo zahraničia skončia v karanténe na dobu 14 dní spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti.

 •  Zatvorené ostanú aj sociálne a kultúrne zariadenia.

 •  Zatvorené budú bary, krčmy, lyžiarske strediská, wellness centrá a aquaparky.

 •  Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.

 •  Prevádzka obchodných centier cez víkend bude obmedzená (nakúpiť bude možné len potraviny, lieky a drogériu).

 •  V platnosti ostávajú opatrenia ohľadom zákazu návštev na lôžkových oddeleniach (do odvolania) a zákazu organizovania a usporadovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy do 31.03.2020.

 

V prípade ďalších informácií Vás budeme informovať.

Prosím rešpektujem pokyny Krízového štábu Slovenskej republiky a buďme k sebe navzájom ohľaduplní.

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva vnútra SR pre občanov

Usmernenie ku 6.4.2020

Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf (120.25 kB)

 

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva

1 Opatrenie UVZSR karantena.PDF (305.88 kB)

2 Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska.pdf (344.24 kB)

3 Manuál - volania občanov - koronavírus - KS IZS OS zložiek.docx (368.71 kB)

Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

4 Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (227.45 kB)

Cestovné odporúčania pre občanov SR ohľadom koronavírusu COVID-19

5 cestovné odporúčania pre občanov SR.docx (13.56 kB)

Koronavírus (COVID-19) - nové informácie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila ďalšie informácie týkajúce sa nákazy koronavírusom COVID-19.

6 Otázky a odpovede o COVID -19.pdf (1.67 MB)

7 Ako správne používať masku (rúško).pdf (1.72 MB)

8 Mýty o COVID -19.pdf (3.68 MB)

9 Informačná brožúra - COVID-19.pdf (1.7 MB)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020 od 6:00 a následnú zmenu a doplnenie spomínaných opatrení.

10 opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok.pdf (156.27 kB)

11 Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03.pdf (133.43 kB)

Infobrožúry Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o COVID-19 (koronavírus)

MZ SR vydalo pre občanov Slovenskej republiky infobrožúry ohľadom ochorenia COVID-19.

12 _10 odporúčaní pri COVID-19.pdf (297.21 kB)

13 COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý.pdf (333.11 kB)

14 COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia.pdf (331.36 kB)

15 Pomoc sebe a druhým - COVID-19.pdf (279.8 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 19.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 19.03.2020

16 karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020.pdf (382.9 kB)

 

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)


17 Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia.pdf (452.04 kB)

Kam patria použité ochranné rúška a rukavice

Keďže mnoho občanov ešte stále nevie, ako správne nakladať s odpadom počas koronavírusu, spoločnosť ENVI - PAK pripravila plagát vo formáte A4, ktorý vysvetľuje, kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice. Takisto v ňom občania nájdu odporúčania, ako nakladať s odpadom, ak sú v karanténe, ale aj tipy, ako čo najviac minimalizovať odpad.

18 Kam patria použité ochranné rúška.pdf (704.53 kB)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - platné od 25.03.2020

19 Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf (536.3 kB)

20 Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf (407.97 kB)

21 Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf (334.39 kB)

22 Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf (341.69 kB)

23 Opatrenia otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR22_4_2020.pdf (123.36 kB)

 

Karanténne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 1.5.2020Vytlačiť
 

Všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní.

Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

V prílohe nájdete aj výnimky, ktorých sa štátna karanténa netýka.

24 statna_karantena_30_04.pdf (128.58 kB)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - platné od 06.05.2020Vytlačiť
 

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia platné od 06.05.2020 týkajúce sa bohoslužieb, prevádzok taxislužieb, prevádzok zariadení o ľudské telo, prevádzok autoškôl, prevádzok knižníc, prevádzok verejného stravovania a maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby.

Viac info o konkrétnych opatreniach v priložených súboroch.

25 opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf (127.1 kB)

26 opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf (107.84 kB)

 

Opatrenia hlavného hygienika SR týkajúce sa štátnej karantény a prvé informácie o tzv. inteligentnej karanténe v domácom prostredí 15.52020

Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.

Aplikácia bude monitorovať pohyb užívateľa, ale nebude hlásiť jeho polohu úradom. Informácie o polohe nebudú ukladané na serveroch Úradu verejného zdravotníctva SR resp. štátu, ale zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Až v prípade vzdialenia sa z miesta nahláseného ako miesto pobytu počas domácej izolácie sa odošle upozornenie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú uložené na mobilnom zariadení. Aplikácia bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa. Následne len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou.

Iba v prípade, ak sa by tieto údaje nezhodovali, zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. Údaje z aplikácie sa budú ukladať len počas trvania pandémie, najneskôr však do konca roka 2020.

Inteligentná karanténa odbremení kapacity štátnych karanténnych zariadení a bude pôsobiť menej invazívnym spôsobom na ľudí. Zároveň však poskytne porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény. Do testovacej prevádzky by sa mala dostať v najbližších dňoch

27 final_navrh_statna_karantena_15_05.pdf (140 kB)

 

„Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia“ platné od 20.05.2020.

28 19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf (107.88 kB)

29 19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf (146.53 kB)

30 19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf (117.6 kB)

 

Opatrenie je zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 25.05.2020 s účinnosťou k 26.05.2020, 08:00 hod.

opatrenie_chytra_karantena_statne_zariadenia2.pdf (110.61 kB)

 

 

 

 

Správy