Menu
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Kontakt

Obec Liptovské Revúce
Stredná 386
Liptovské Revúce 03474

Tel.: +421 44 4397 171

E-mail: info@liptovskerevuce.sk

Dalšie kontakty

rozšírené vyhľadávanie

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 5. 2022

O2022/11

znalecký posudok ku kúpe pozemku na výstavbu bytového domu

120,00 EUR

Ing. Milena Hamacková

Obec Liptovské Revúce

3. 5. 2022

O2022/10

výkon verejného obstarávania bytového domu + stavebný úrad

5 400,00 EUR

IVOMOS, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/9

objednávame si u Vás výkon činnosti VO ku zákazke "Zateplenie a odkvapový chodník Telocvičňa ZŠ" + s

1 320,00 EUR

IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík, Borova 3295/36, 010 07 Žilina

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/8

objednávame si u Vás výkon činnosti VO pri zákazke "Výmena okien a dverí Telocvvičňa ZŠ" + stavebný

1 000,00 EUR

IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík, Borova 3295/36, 010 07 Žilina

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/7

objednávame si u Vás službu "Vypracovanie žiadosti o NFP ku projektu "Zníženie energetickej náročnos

2 000,00 EUR

MIVOSA, s.r.o., Cintorínska 1493/15, 010 01 Žilina

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/6

objednávame si u Vás výkon činnosti vo VO pri zákazke "Zníženie energetickej náročnosti základnej šk

3 000,00 EUR

MIVOSA, s.r.o., Cintorínska 1493/15, 010 01 Žilina

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/5

objednávame si u Vás služby na záchranné práce počas snehovej kalamity: odvoz snehu z miestnych komu

2 500,00 EUR

Jozef Frič, Poštárka 24, 034 73 Liptovská Osada

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/4

objednávame si u Vás štrk ku záchranným prácam počas snehovej kalamity

295,20 EUR

Agrodružstvo Belan, Soltésovej 23, 034 16 Ružomberok

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/3

objednávame si u Vás záchranné služby počas snehovej kalamity, v rozsahu odvoz snehu z miestnych kom

600,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo L.Revúce Lipt. Revúce

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/2

objednávame si u Vás záchranné služby počas snehovej kalamity, v rozsahu odvoz a odhŕňanie snehu z m

600,00 EUR

Michal Klimek Liptovské Revúce

Obec Liptovské Revúce

29. 4. 2022

O2022/1

objednávame si u Vás služby na zapojenie LZE

1 143,12 EUR

BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Liptovské Revúce

11. 9. 2020

4/2020

Objednávame si u Vás vyhotovenie 2.monitorovacej správy Zberný dvor odpadov

500,00 EUR

flexiON s.r.o., Pribinova 10, 810 00 Bratislava

Obec Liptovské Revúce

20. 8. 2020

2/2020

Objednávame si u Vás akustický strop na základe cenovej ponuky č.NAB-300-20-00346

11 136,45 EUR

Stavebniny DEK

Obec Liptovské Revúce

19. 8. 2020

3/2020

Objednávame si u Vás práce podľa cenovej ponuky zaslanej dňa 28.7.2020 na izoláciu strechy na Kultúr

15 634,43 EUR

BauTop s.r.o., Ing.Straku 4, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Liptovské Revúce

31. 7. 2018

8/2018

oprava strechy na obecnom dome (pošta)

21 223,85 EUR

Damatech s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

31. 7. 2018

7/2018

následná monitorovacia správa k projektu Obnova verejného osvetlenia

275,00 EUR

GG, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

31. 5. 2018

6/2018

oprava potrubia

3 083,18 EUR

Damatech s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

31. 5. 2018

5/2018

oprava kanálu Malá Turecká

708,66 EUR

Damatech s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

15. 5. 2018

2/2018

stavebné úpravy strešnej krytiny na bytovom dome

24 143,18 EUR

GF park,s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

25. 4. 2018

4/2018

projektová dokumentácie ku rekonštrukcii bytového domu -zmeny v realizácii

1 000,00 EUR

HEAD Studio s.r.o., Orlík 508/7, 010 01 Žilina

Obec Liptovské Revúce

24. 4. 2018

3/2018

objednávka piesku na protipovodňové aktivity

250,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Ludrová

Obec Liptovské Revúce

5. 1. 2018

1/2018

objednávka psychologického vyšentrenia

240,00 EUR

Psychologické oddelenie

Obec Liptovské Revúce

23. 12. 2017

14/2017

zabezpečenie informovania a komunikácie ku projektu NFP Zberný dvor odpadov

795,00 EUR

PrintArt Media s.r.o., 1949/57, 026 01 Dolný Kubín

Obec Liptovské Revúce

8. 12. 2017

13/2017

objednávka stolového kalendára

1 111,00 EUR

Ing. Miriam Rozinová-EUROART, Kollárova 44, 974 11 Banská Bystrica

Obec Liptovské Revúce

6. 9. 2017

12/2017

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu na realizáciu výstavby "Multifunkčného ihriska 33x18"

999,00 EUR

P.S. INVEST, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

5. 9. 2017

11/2017

monitorovacia správa

250,00 EUR

GG, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

31. 8. 2017

6/2017

asfaltovanie časti obce Veľký Hričkov

16 000,00 EUR

RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok

Obec Liptovské Revúce

25. 8. 2017

10/2017

oprava obecnej budovy Obecný dom /pošta/ dobudovanie toaliet.

4 445,60 EUR

Damatech s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

2. 8. 2017

9/2017

objednávka betónu na zarážku v Nižnej

1,00 EUR

RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok

Obec Liptovské Revúce

2. 8. 2017

7/2017

asfaltovanie Dolný Luh

10 600,00 EUR

RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok

Obec Liptovské Revúce

2. 8. 2017

8/2017

dodanie kontajnerov na Projekt NFP Zberný dvor odpadov Liptovské Revúce

20 090,00 EUR

MEVA-SK, s.r.o,, Rožňava

Obec Liptovské Revúce

13. 6. 2017

5/2017

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie

576,00 EUR

Zdenko Sekereš Sloving

Obec Liptovské Revúce

31. 5. 2017

4/2017

Objednávame si U vás vypracovanie energetického auditu na Obecný úrad Liptovské Revúce ku projektu:

1 980,00 EUR

MaM plus s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

31. 5. 2017

3/2017

Objednávame si u Vás tlač dočasného pútača na projekte - Zberný dvor odpadov Liptovské Revúce

940,00 EUR

PrintArt Media s.r.o., 1949/57, 026 01 Dolný Kubín

Obec Liptovské Revúce

31. 5. 2017

2/2017

Objednávame si u V8s vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt- Zníženie energetickej náročno

12 000,00 EUR

LIMBUS, s.r.o., Ružomberok

Obec Liptovské Revúce

31. 5. 2017

1/2017

Objednávka na prevedenie revízii Požiarnych zbrojníc a budov obce Liptovské Revúce, bleskozvod , opr

800,00 EUR

Jozef Brna Elblek Lipt. Revúce

Obec Liptovské Revúce

14. 9. 2016

15/2016

nerezový stôl s 3 zásuvkami pod pracovnou doskou

445,20 EUR

Branislav Dvoriščák, Koprivnica

Obec Liptovské Revúce

6. 7. 2016

14/2016

Objednávka na kuka nádoby

635,40 EUR

MEVA-SK, s.r.o,, Rožňava

Obec Liptovské Revúce

15. 6. 2016

13/2016

Objednávka tričiek s potlačou na Výstup na Ploskú 400 ks

1 100,00 EUR

KOELI, s.r.o

Obec Liptovské Revúce

20. 5. 2016

12/2016

Objednávame si u Vás službu poskytnutie odborných poradenských služieb vo verejnom obstarávaní pre z

1 788,00 EUR

VO SK , a.s.

Obec Liptovské Revúce

20. 5. 2016

11/2016

Objednávame si u Vás poskytnutie služby príprava dokumentácie projektu Vybudovanie zberného dvora v

1 500,00 EUR

Tatravia -regionálna rozvojová agentúra

Obec Liptovské Revúce

20. 5. 2016

10/2016

Objednávame si u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie ku akcii "Vybudovanie zberného dvoru v obc

5 736,00 EUR

Zdenko Sekereš Sloving

Obec Liptovské Revúce

20. 5. 2016

9/2016

Objednávame si u Vás vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania pre projekt Vybudovanie zber

450,00 EUR

ing. Peter Vanovčan Vangeos

Obec Liptovské Revúce

21. 4. 2016

8/2016

Objednávka antuky

356,40 EUR

KLK Bau s.r.o, 027 44 Tvrdošín

Obec Liptovské Revúce

6. 4. 2016

7/2016

Oprava schodov do kostola

4 987,60 EUR

RS- Building, s.r.o., Liptovská Osada

Obec Liptovské Revúce

18. 3. 2016

6/2016

Drenážne rúry

729,00 EUR

Vodárenská spoločnosť, 03401 Ruzomberok

Obec Liptovské Revúce

2. 3. 2016

5/206

Dodávka žáluzií

161,60 EUR

IGMA-PLUS, s.r.o., Svätý Kríž

Obec Liptovské Revúce

18. 2. 2016

4/2016

zameranie pôdorysu a pohľadov telocvične v Základnej škole

150,00 EUR

Ing. Martin Žatkulák, autorizovaný stavebný inžinier

Obec Liptovské Revúce

9. 2. 2016

3/2016

výkon stavebného dozoru pri realizácii projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Liptovské Revúce

1 188,00 EUR

Ing. Ivan Moravčík IVOMOS

Obec Liptovské Revúce

1. 2. 2016

2/2016

znalecký posudok na pozemok v kú Liptovské Revúce

50,00 EUR

Ing. Milena Hamacková

Obec Liptovské Revúce

13. 1. 2016

1/2016

vypracovanie monitorovacej správy, publicita, žiadosť o platbu k Verejnému osvetleniu

979,10 EUR

Euroformes

Obec Liptovské Revúce

28. 12. 2015

15/2015

Svetelnotechnické mereanie po realizácii projektu Obnova verejného osvetlenia obce Liptovské Revúce

5 003,40 EUR

ČaS ENERGO PLUS, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

12. 12. 2015

14/2015

Obnova verejného osvetlenia v obci Liptovské Revúce

175 225,68 EUR

IMAO elektric, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

24. 11. 2015

13/2015

vypracovnie statického posudku ku mostu v Nižnej Revúcej

360,00 EUR

Boček - statika stavieb

Obec Liptovské Revúce

29. 10. 2015

12/2015

dovoz materiálu do CO skladu

129,80 EUR

Damatech s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

14. 8. 2015

11/2015

výkon odborných činností vo verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom zmluvného

1 152,00 EUR

Ing. Ivan Moravčík IVOMOS

Obec Liptovské Revúce

10. 8. 2015

10/2015

svetelno-technická štúdia - verejné osvetlenie obce Liptovské Revúce

1 000,00 EUR

ALL ENERGY, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

23. 6. 2015

9/2015

Rekonštrukcia ozvučenia kutúrneho domu

499,00 EUR

Milan Mlynárik

Obec Liptovské Revúce

23. 6. 2015

8/2015

Program WinCity - kataster

198,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o., 2366/25B, 900 31 Stupava

Obec Liptovské Revúce

25. 5. 2015

7/2015

Vchodové dvere

985,18 EUR

Koplast, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

21. 4. 2015

6/2015

Ihrisková antuka

356,40 EUR

Benet LTC, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

2. 4. 2015

5/2015

Porez guľatiny a dovoz reziva

200,00 EUR

Juraj Močilan

Obec Liptovské Revúce

26. 3. 2015

4/2015

Nákup autobatérií

330,20 EUR

Najlacnešia batéria.sk

Obec Liptovské Revúce

2. 3. 2015

3/2015

Prezentácia v maľovanej mape Liptov

250,00 EUR

CBS spol. s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

2. 3. 2015

2/2015

Výrub stromov

600,00 EUR

Marek Janiga

Obec Liptovské Revúce

16. 2. 2015

1/2015

Objednávka na dopravné zrkadlá 800x600 mm - 5 ks

770,10 EUR

AD značenie, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

1. 12. 2014

12/2014

Materiál hasiči- hadice,prúdnice,trhací hák

837,36 EUR

FLORIAN, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

26. 11. 2014

11/2014

Poplašný systém

918,36 EUR

Gigabit Ružomberok Ružomberok

Obec Liptovské Revúce

25. 11. 2014

10/2014

Materiál PZ

232,03 EUR

Kinekus, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

15. 11. 2014

9/2014

Znalecký posudok na oddelenie bytov 1-6

700,00 EUR

Ing. Peter Pavlík

Obec Liptovské Revúce

21. 10. 2014

7/2014

Projekt 2, HYLAND SWING

1 700,00 EUR

DREVUM s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

20. 10. 2014

8/2014

Výmena dverí:jedáleň ZŠ, PZ Vyšná

1 413,08 EUR

IGMA-PLUS, s.r.o

Obec Liptovské Revúce

14. 8. 2014

6/2014

Odborný posudok na rozdelenie bytového domu

300,00 EUR

Ing. Peter Pavlík

Obec Liptovské Revúce

26. 6. 2014

5/2014

Objednávka- plastové kontajnery (5ks)

1 110,00 EUR

MEVA-SK, s.r.o

Obec Liptovské Revúce

5. 6. 2014

4/2014

Nová verzia programu Wiskan 4.3

33,19 EUR

VUGK

Obec Liptovské Revúce

7. 5. 2014

3/2014

Aktualizácia archivačného systému pre cintoríny

480,00 EUR

3Wslovakia, s.r.o, Na vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín

Obec Liptovské Revúce

6. 3. 2014

2/2014

Objednanie kontajnerov 1100 L - 6 ks. a 2 ks plastová kanva

1 310,64 EUR

MEVA-SK, s.r.o

Obec Liptovské Revúce

20. 2. 2014

1/2014

Vykonanie školenia základnej prípravy 6 členov DHZ

180,00 EUR

Safirs, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

6. 11. 2013

12/2013

Spracovanie bezpečnostného projektu

200,00 EUR

BROS Computing, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

18. 10. 2013

11/2013

MOntáž vodomeru na súp.č.223

48,00 EUR

Vodárenská spoločnosť

Obec Liptovské Revúce

16. 9. 2013

10/2013

Školenie kurič obsluha kotlov

35,00 EUR

Gajos, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

16. 9. 2013

9/2013

Vysprávka miestnych komunikácií

982,35 EUR

Správa ciest ŽSK

Obec Liptovské Revúce

14. 8. 2013

8/2013

Kolotoč s lavicou

1 197,60 EUR

Dextrade Žilina, s.r.o,

Obec Liptovské Revúce

19. 6. 2013

7/2013

Zásahové oblečenie hasiči

2 108,40 EUR

FLORIAN, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

15. 6. 2013

6/2013

Dodávka a montáž oceľového rebríka

2 286,00 EUR

Koplast, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

27. 5. 2013

5/2013

Vyhotovenie štatistikého posudku

100,00 EUR

Befe s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

10. 5. 2013

4/2013

Výroba žetónov

641,52 EUR

Direkt Pavol Pišek

Obec Liptovské Revúce

25. 2. 2013

3/2013

Vypracovanie znaleckého posudku

100,00 EUR

Ing. Peter Pavlík

Obec Liptovské Revúce

22. 1. 2013

2/2013

Vyhotovenie montovateľných zárubní

421,00 EUR

Pavol Sidor

Obec Liptovské Revúce

21. 1. 2013

1/2013

Výroba plastových okien, parapiet

758,00 EUR

Koplast, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

5. 12. 2012

15/2012

Meranie emisií kotla spaľujúceho biomasu a palivové silo

966,00 EUR

Národná energetická spoločnosť a.s.

Obec Liptovské Revúce

12. 11. 2012

14/2012

Vybavenie kuchyne KD

4 519,20 EUR

Gastro- Galaxi, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

11. 10. 2012

13/2012

Vypracovanie odborného posudku

0,00 EUR

Ing. Peter Caban

Obec Liptovské Revúce

10. 9. 2012

12/2012

Kuchynská linka Alfa

280,00 EUR

Drevona, s.r.o

Obec Liptovské Revúce

13. 7. 2012

11/2012

Tlač obecných novín

237,19 EUR

Ján Vrábel- Tlačiareň

Obec Liptovské Revúce

28. 6. 2012

10/2012

Detské ihrisko

1 430,00 EUR

DREVUM s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

27. 6. 2012

9/2012

Popolnice kovové

710,64 EUR

Renost, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

14. 6. 2012

8/2012

Výmena okien školská jedáleň

3 180,40 EUR

Koplast, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

5. 4. 2012

6/2012

Chladnička EUROTECH C250 A+

269,00 EUR

VALEX s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

5. 4. 2012

5/2012

Vzdelávanie pracovníkov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke

0,00 EUR

GAJDOŠ s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

28. 3. 2012

4/2012

Vypracovanie bezpečnostného projektu

280,00 EUR

BROS Computing, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

24. 2. 2012

3/2012

Skriňa s uzamknutím, stoličky 2ks

324,70 EUR

FM Design

Obec Liptovské Revúce

9. 2. 2012

2/2012

Odborné stanovisko pre stavebné povolenie

135,00 EUR

TÚV SÚD SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

30. 1. 2012

1/2012

Modul na zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

85,44 EUR

WEBY GROUP, s.r.o.

Obec Liptovské Revúce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Úrad

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
1
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3 4 5

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Prístupy

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 154
TÝŽDEŇ: 154
CELKOM: 1109060