Počasie

<<
>>
dnes, sobota 19. 6. 2021
slabý dážď 29 °C 16 °C
slabý dážď, slabý východný vietor
vietorV, 1.84m/s
tlak1015hPa
vlhkosť37%
zrážky0.46mm

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Stravovacie služby

.

.

Navigácia

Obsah

Matrika

Matričný úrad Liptovské Revúce

Obecný úrad Liptovské Revúce
Stredná 386
034 74 Liptovské Revúce

 • Telefón: 044/4397 171
                   0911 508 978
 • Matrikárka: Mgr. Edita Hromadová
 • Zástupkyňa matrikárky: Ľudmila Kurillová

Úradné hodiny sú totožné s úradnými hodinami Obecného úradu.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

 

Zápis narodenia dieťaťa

Zapis_o_narodeni.pdf (161.21 kB)

ziadost-o-zapis-priezviska-bez-koncovky--dieta.pdf (23.89 kB)

ziadost-o-zapis-priezviska-bez-koncovky--matka.pdf (23.64 kB)

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné je predložiť:

dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

 •         občiansky preukaz rodičov,
 •         sobášny list,

dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)

 • ​občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),

dieťa narodené rozvedenej matke:

 •         právoplatný rozsudok o rozvode,
 •         občiansky preukaz,

dieťa narodené vdove:

 •         sobášny list,
 •         úmrtný list zosnulého manžela,
 •         občiansky preukaz.

 

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:

 • matrikárka Mgr. Edita Hromadová, telefón:                                                            044/ 4397171, referent@liptovskerevuce.sk

Doba vybavenia: na počkanie

 

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz zosnulého.

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:

 • matrikárka Mgr. Edita Hromadová, telefón:                                                            044/ 4397171, referent@liptovskerevuce.sk

Doba vybavenia: na počkanie

 

Uzavretie manželstva

ziadost_o_uzavretie_manzelstva.docx (20.64 kB)

Poučenie pre snúbencov.pdf (30.18 kB)

Matrika_Ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf (939.59 kB)

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),  
 • úmrtný list (u ovdovelých),

právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana

Občan Slovenskej republiky, ktorý uzatvára manželstvo v cudzine, môže požiadať matričný úrad o vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva na území cudzieho štátu.
Slovenská republika od 1.2.2006 osvedčenie o právnej spôsobilosti nevydáva. Nahrádza ho čestné vyhlásenie občana o jeho osobnom stave, ktoré musí byť osvedčené notárom.
Matričný úrad však môže v prípade požiadavky vydať potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti.
Vydanie takéhoto potvrdenia je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha, položka 2, písm. b).

Legislatíva

Vydávanie riešil § 30 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Avšak od 1.2.2006 matričný úrad vydáva iba potvrdenie o nevydávaní osvedčenia a znenie § 30 tohto zákona bolo nahradené iným znením


Poplatky:

 • 16,50 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
 • 66,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
 • 33,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
 • 66,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
 • 165,50 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
 • 199,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

 

Vybavuje:

 • matrikárka Mgr. Edita Hromadová, telefón:                                                            044/ 4397171, referent@liptovskerevuce.sk

Doba vybavenia: na počkanie

 

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej  sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť:

 • občiansky preukaz.
 • Poplatky: 5 €.

 

Vybavuje:

 • matrikárka Mgr. Edita Hromadová, telefón:                                                            044/ 4397171, referent@liptovskerevuce.sk

Doba vybavenia: na počkanie

 

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade v Ružomberku

 •     žiadosť,
 •     platný občiansky preukaz,
 •     sobášny list,
 •     právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:

 • matrikárka Mgr. Edita Hromadová, telefón:                                                            044/ 4397171, referent@liptovskerevuce.sk

Doba vybavenia: na počkanie