Menu
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Kontakt

Obec Liptovské Revúce
Stredná 386
Liptovské Revúce 03474

Tel.: +421 44 4397 171

E-mail: info@liptovskerevuce.sk

Dalšie kontakty

rozšírené vyhľadávanie

Matrika

Matričný úrad Liptovské Revúce

Obecný úrad Liptovské Revúce
Stredná 386
034 74 Liptovské Revúce

Úradné hodiny sú totožné s úradnými hodinami Obecného úradu.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),  
 • úmrtný list (u ovdovelých),

právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné je predložiť:

dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

 • občiansky preukaz rodičov,
 • sobášny list,

dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
 • ​občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),

dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode,
 • občiansky preukaz,

dieťa narodené vdove:

 • sobášny list,
 • úmrtný list zosnulého manžela,
 • občiansky preukaz.

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:

matrikárka Mgr. Edita Hromadová

Doba vybavenia: na počkanie

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz zosnulého.

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:

matrikárka Mgr. Edita Hromadová

Doba vybavenia: na počkanie

Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana

Občan Slovenskej republiky, ktorý uzatvára manželstvo v cudzine, môže požiadať matričný úrad o vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva na území cudzieho štátu.
Slovenská republika od 1.2.2006 osvedčenie o právnej spôsobilosti nevydáva. Nahrádza ho čestné vyhlásenie občana o jeho osobnom stave, ktoré musí byť osvedčené notárom.
Matričný úrad však môže v prípade požiadavky vydať potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti. Vydanie takéhoto potvrdenia je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha, položka 2, písm. b).

Legislatíva

Vydávanie riešil § 30 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Avšak od 1.2.2006 matričný úrad vydáva iba potvrdenie o nevydávaní osvedčenia a znenie § 30 tohto zákona bolo nahradené iným znením

Poplatky:

 • 20,- € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 20,- € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 20,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
 • 70,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
 • 35,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
 • 70,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
 • 200,- € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
 • 200,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
 • 2,- €  - vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín alebo súkromých spisov v úradnej úschovne
 • 5,- €  - vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom aelbo osobitnou matrikou (s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, úmrtí)
 • 2,- €  - nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
 • 10,- €  - žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastla  v cudzine do osobitnej matriky

Vybavuje:

matrikárka Mgr. Edita Hromadová

Doba vybavenia: na počkanie

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej  sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť:

 • občiansky preukaz.
 • Poplatky: 5 €.

Vybavuje:

matrikárka Mgr. Edita Hromadová

Doba vybavenia: na počkanie

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade v Ružomberku

 • žiadosť,
 • platný občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:

matrikárka Mgr. Edita Hromadová

Doba vybavenia: na počkanie

Úrad

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Prístupy

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:345
TÝŽDEŇ:1634
CELKOM:1432281

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Partnerská obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 9 °C
mierny dážď, severozápadný vánok
vietorSZ, 1.25m/s
tlak1006hPa
vlhkosť68%
zrážky12.81mm