Menu
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Obec Liptovské Revúce
Liptovské
Revúce
Kontakt

Obec Liptovské Revúce
Stredná 386
Liptovské Revúce 03474

Tel.: +421 44 4397 171

E-mail: info@liptovskerevuce.sk

Dalšie kontakty

rozšírené vyhľadávanie

Stavebné upravy MŠ Vyšnej na Bytový dom 10 BJ Liptovské Revúce

Informá o výsledku vyhodnotenia ponúk

informácia-o_výsledku_profil.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263 kB

Informácia o otvorení ponúk

informácia o otvorení ponúk - ostatné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,8 kB

Informácia o otvorení ponúk

informácia o otvorení ponúk časť kritériá-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,5 kB

Návrh Zmluvy o dielo.docx

Návrh Zmluvy o dielo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,58 kB

Príloha č.1_Súhrnná technická správa - Sprievodná správa.pdf

Príloha č.1_Súhrnná technická správa - Sprievodná správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,69 kB

Príloha č.10_Technická správa - Parkoviská.pdf

Príloha č.10_Technická správa - Parkoviská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,79 kB

Príloha č.11_Technická správa - Rekonštruovaná vodovodná prípojka.pdf

Príloha č.11_Technická správa - Rekonštruovaná vodovodná prípojka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,87 kB

Príloha č.12_Technická správa - ČOV.pdf

Príloha č.12_Technická správa - ČOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,46 kB

Príloha č.13_Tepelnotechnický posudok.pdf

Príloha č.13_Tepelnotechnický posudok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,8 MB

Príloha č.14_Situácia koordinačná - ARCH.pdf

Príloha č.14_Situácia koordinačná - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,76 kB

Príloha č.15_Pôdorys I. NP - Búracie práce - ARCH

Príloha č.15_Pôdorys I. NP - Búracie práce - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,58 kB

Príloha č.16_Pôdorys II. NP - Búracie práce - ARCH

Príloha č.16_Pôdorys II. NP - Búracie práce - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,1 kB

Príloha č.17_Rez a-a´, b-b´ - Súčasný stav - ARCH

Príloha č.17_Rez a-a´, b-b´ - Súčasný stav - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,33 kB

Príloha č.18_Pohľad J, V - Súčasný stav - ARCH

Príloha č.18_Pohľad J, V - Súčasný stav - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,53 kB

Príloha č.19_Pohľad S ,Z - Súčasný stav - ARCH

Príloha č.19_Pohľad S ,Z - Súčasný stav - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,84 kB

Príloha č.2_Technická správa - Architektúra.pdf

Príloha č.2_Technická správa - Architektúra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,04 kB

Príloha č.20_Pôdorys základov - ARCH

Príloha č.20_Pôdorys základov - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,27 kB

Príloha č.21_ Pôdorys I.NP - ARCH.pdf

Príloha č.21_ Pôdorys I.NP - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 914,1 kB

Príloha č.22_Pôdorys II.NP - ARCH.pdf

Príloha č.22_Pôdorys II.NP - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 854,55 kB

Príloha č.23_Pôdorys strechy - ARCH

Príloha č.23_Pôdorys strechy - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,93 kB

Príloha č.24_Rez A-A´, D-D´, F-F´ - ARCH

Príloha č.24_Rez A-A´, D-D´, F-F´ - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 597 kB

Príloha č.25_Rez B-B´, E-E´ - ARCH

Príloha č.25_Rez B-B´, E-E´ - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,41 kB

Príloha č.26_Rez C-C´ - ARCH

Príloha č.26_Rez C-C´ - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,92 kB

Príloha č.27_Pohľad S, Z - ARCH

Príloha č.27_Pohľad S, Z - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,69 kB

Príloha č.28_Úpravy okien A - ARCH

Príloha č.28_Úpravy okien A - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,12 kB

Príloha č.29_Pohľad J, V - ARCH

Príloha č.29_Pohľad J, V - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,16 kB

Príloha č.3_Technická správa - Statika.pdf

Príloha č.3_Technická správa - Statika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,97 kB

Príloha č.30_Úpravy okien B - ARCH

Príloha č.30_Úpravy okien B - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,06 kB

Príloha č.31_Výpis podláh - ARCH.pdf

Príloha č.31_Výpis podláh - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,41 kB

Príloha č.32_Výpis okien - ARCH.pdf

Príloha č.32_Výpis okien - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,19 kB

Príloha č.33_Výpis dverí - ARCH.pdf

Príloha č.33_Výpis dverí - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,06 kB

Príloha č.34_Výpis klampiarskych výrobkov - ARCH.pdf

Príloha č.34_Výpis klampiarskych výrobkov - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,95 kB

Príloha č.35_Výpis stolárskych výrobkov - ARCH.pdf

Príloha č.35_Výpis stolárskych výrobkov - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,82 kB

Príloha č.36_Zábradlie 1. časť - ARCH.pdf

Príloha č.36_Zábradlie 1. časť - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,36 kB

Príloha č.37_Zábradlie 2. časť - ARCH.pdf

Príloha č.37_Zábradlie 2. časť - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,38 kB

Príloha č.38_Prekrytie schodov - ARCH.pdf

Príloha č.38_Prekrytie schodov - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,9 kB

Príloha č.39_Prekrytie vstupu - ARCH.pdf

Príloha č.39_Prekrytie vstupu - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,41 kB

Príloha č.4 _Technická správa - Elektroinštalácia.pdf

Príloha č.4 _Technická správa - Elektroinštalácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,24 kB

Príloha č.40_Prístrešok pre kontajnery - ARCH.pdf

Príloha č.40_Prístrešok pre kontajnery - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,14 kB

Príloha č.41_Detail úpravy nárožia - ARCH.pdf

Príloha č.41_Detail úpravy nárožia - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,89 kB

Príloha č.42_Kotvenie zatepl. dosiek - ARCH.pdf

Príloha č.42_Kotvenie zatepl. dosiek - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,3 kB

Príloha č.43_Detail skladby a rohu - ARCH.pdf

Príloha č.43_Detail skladby a rohu - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,34 kB

Príloha č.44_Detail parapetu - ARCH.pdf

Príloha č.44_Detail parapetu - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,07 kB

Príloha č.45_Detail ostenia - ARCH.pdf

Príloha č.45_Detail ostenia - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,44 kB

Príloha č.46_Detail sokla - ARCH.pdf

Príloha č.46_Detail sokla - ARCH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,34 kB

Príloha č.47_Pôdorys I.NP - STATIKA.pdf

Príloha č.47_Pôdorys I.NP - STATIKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,97 kB

Príloha č.48_Pôdorys II.NP - STATIKA.pdf

Príloha č.48_Pôdorys II.NP - STATIKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,97 kB

Príloha č.49_Výkres výstuže monolt. prvkov - STATIKA.pdf

Príloha č.49_Výkres výstuže monolt. prvkov - STATIKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,37 kB

Príloha č.5_Technická správa - Vykurovanie.pdf

Príloha č.5_Technická správa - Vykurovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,17 kB

Príloha č.50_Pôdorys I.NP - Prekrytie výťahu - STATIKA.pdf

Príloha č.50_Pôdorys I.NP - Prekrytie výťahu - STATIKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,24 kB

Príloha č.51_Elektromerový rozvádzač RE1 - EL.pdf

Príloha č.51_Elektromerový rozvádzač RE1 - EL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,54 kB

Príloha č.52_Elektromerový rozvádzač RE2 - EL.pdf

Príloha č.52_Elektromerový rozvádzač RE2 - EL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,29 kB

Príloha č.53_Rozvádzače RS1, RS4, RS7, RS9 - EL.pdf

Príloha č.53_Rozvádzače RS1, RS4, RS7, RS9 - EL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,57 kB

Príloha č.54_Rozvádzače RS2, RS3, RS5, RS6, RS8, RS10 - EL.pdf

Príloha č.54_Rozvádzače RS2, RS3, RS5, RS6, RS8, RS10 - EL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,33 kB

Príloha č.55_Rozvádzač RS11 - EL.pdf

Príloha č.55_Rozvádzač RS11 - EL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,33 kB

Príloha č.56_Umelé osvetlenie a vnútorne silové rozvody I.NP - EL.pdf

Príloha č.56_Umelé osvetlenie a vnútorne silové rozvody I.NP - EL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,59 kB

Príloha č.57_Umelé osvetlenie a vnútorne silové rozvody II.NP - EL.pdf

Príloha č.57_Umelé osvetlenie a vnútorne silové rozvody II.NP - EL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,37 kB

Príloha č.58_Pôdorys I.NP - UK.pdf

Príloha č.58_Pôdorys I.NP - UK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,14 kB

Príloha č.59_Pôdorys II.NP - UK.pdf

Príloha č.59_Pôdorys II.NP - UK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,97 kB

Príloha č.6_Technická správa - Vzduchotechnika.pdf

Príloha č.6_Technická správa - Vzduchotechnika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,95 kB

Príloha č.60_Schéma zapojenia stúpačiek - UK.pdf

Príloha č.60_Schéma zapojenia stúpačiek - UK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,1 kB

Príloha č.61_Schéma zapojenia kotolne - UK.pdf

Príloha č.61_Schéma zapojenia kotolne - UK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,75 kB

Príloha č.62_Pôdorys I.NP - VZT.pdf

Príloha č.62_Pôdorys I.NP - VZT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,42 kB

Príloha č.63_Pôdorys II.NP - VZT.pdf

Príloha č.63_Pôdorys II.NP - VZT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,4 kB

Príloha č.64_Situácia - ZTI.pdf

Príloha č.64_Situácia - ZTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,62 kB

Príloha č.65_Pôdorys I.NP - Kanalizácia - ZTI.pdf

Príloha č.65_Pôdorys I.NP - Kanalizácia - ZTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Príloha č.66_Pôdorys II.NP - Kanalizácia - ZTI.pdf

Príloha č.66_Pôdorys II.NP - Kanalizácia - ZTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB

Príloha č.67_Pôdorys I.NP - Vodovod - ZTI.pdf

Príloha č.67_Pôdorys I.NP - Vodovod - ZTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB

Príloha č.68_Pôdorys II.NP - Vodovod - ZTI.pdf

Príloha č.68_Pôdorys II.NP - Vodovod - ZTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1000,62 kB

Príloha č.69_Rez Kanalizácie - ZTI.pdf

Príloha č.69_Rez Kanalizácie - ZTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,93 kB

Príloha č.7_Technická správa - Zdravotechnika.pdf

Príloha č.7_Technická správa - Zdravotechnika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,96 kB

Príloha č.70_Situácia, výkres vytýčenia - KOMUN..pdf

Príloha č.70_Situácia, výkres vytýčenia - KOMUN..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,43 kB

Príloha č.71_Charakteristické priečne rezy - KOMUN..pdf

Príloha č.71_Charakteristické priečne rezy - KOMUN..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,35 kB

Príloha č.72_Dopravné značenie trvalé - KOMUN..pdf

Príloha č.72_Dopravné značenie trvalé - KOMUN..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,16 kB

Príloha č.73_Dopravné značenie dočastné - KOMUN..pdf

Príloha č.73_Dopravné značenie dočastné - KOMUN..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,82 kB

Príloha č.74_Situácia, výkres vytýčenia - PARKOV..pdf

Príloha č.74_Situácia, výkres vytýčenia - PARKOV..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,43 kB

Príloha č.75_Charakteristické priečne rezy - PARKOV..pdf

Príloha č.75_Charakteristické priečne rezy - PARKOV..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,63 kB

Príloha č.76_Dopravné značenie trvalé - PARKOV..pdf

Príloha č.76_Dopravné značenie trvalé - PARKOV..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,48 kB

Príloha č.77_Situácia - RVP.pdf

Príloha č.77_Situácia - RVP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,55 kB

Príloha č.78_Pozdlžny profil rekonštruovanej vodovodnej prípojky - RVP.pdf

Príloha č.78_Pozdlžny profil rekonštruovanej vodovodnej prípojky - RVP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,42 kB

Príloha č.79_Vodovod - Detaily - RVP.pdf

Príloha č.79_Vodovod - Detaily - RVP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 864,07 kB

Príloha č.8_Technická správa - PO.pdf

Príloha č.8_Technická správa - PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 824,66 kB

Príloha č.80_Situácia - ČOV.pdf

Príloha č.80_Situácia - ČOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,72 kB

Príloha č.81_Pozdĺžny profil napojenia - ČOV.pdf

Príloha č.81_Pozdĺžny profil napojenia - ČOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,53 kB

Príloha č.82_Osadenie ČOV TOPAS 40 - ČOV.pdf

Príloha č.82_Osadenie ČOV TOPAS 40 - ČOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,51 kB

Príloha č.83_Typová pref. kanalizačná šachta, uloženie potrubia - ČOV.pdf

Príloha č.83_Typová pref. kanalizačná šachta, uloženie potrubia - ČOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,53 kB

Príloha č.84a_BD_Výkaz výmer - SO 01 Bytový dom.xlsx

Príloha č.84a_BD_Výkaz výmer - SO 01 Bytový dom.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 183,89 kB

Príloha č.84b_BD_Výkaz výmer - Elektroinštalácia.xls

Príloha č.84b_BD_Výkaz výmer - Elektroinštalácia.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 6,04 MB

Príloha č.84c_BD_Výkaz výmer - Vykurovanie.xls

Príloha č.84c_BD_Výkaz výmer - Vykurovanie.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 31,5 kB

Príloha č.84d_BD_Výkaz výmer - Vzduchotechnika.xls

Príloha č.84d_BD_Výkaz výmer - Vzduchotechnika.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 25,5 kB

Príloha č.84e_BD_Výkaz výmer - Zdravotechnika.xls

Príloha č.84e_BD_Výkaz výmer - Zdravotechnika.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 58 kB

Príloha č.85a_TV_Výkaz výmer - SO 02-06 Vonkajšie objekty.xls

Príloha č.85a_TV_Výkaz výmer - SO 02-06 Vonkajšie objekty.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 277 kB

Príloha č.85b_TV_Výkaz výmer rekonštrukcia vodovodnej prípojky.xls

Príloha č.85b_TV_Výkaz výmer rekonštrukcia vodovodnej prípojky.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 40,5 kB

Príloha č.85c_TV_Výkaz výmer ČOV.xls

Príloha č.85c_TV_Výkaz výmer ČOV.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 34 kB

Príloha č.9_Technická správa - Komunikácie.pdf

Príloha č.9_Technická správa - Komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,49 kB

Súťažné_podklady.pdf

Súťažné_podklady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 888,16 kB

Vysvetlenie súťažných podkladov

vysvetlenie_súťažných podkladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,89 kB

Výzva_na_predkladanie_ ponúk_VVO.pdf

Výzva_na_predkladanie_ ponúk_VVO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,17 kB

Úrad

Sviatok

Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Prístupy

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:578
TÝŽDEŇ:2837
CELKOM:1200320

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Partnerská obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Vidiecky parlament - Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2019“ 2

Počasie

<<
>>
zajtra, sobota 3. 12. 2022
zamračené 5 °C 0 °C
zamračené, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.2m/s
tlak1025hPa
vlhkosť81%